Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele i zasady działania Fundacji. § 7 Celami statutowymi Fundacji jest działalność w zakresie: 1 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 2 ) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 , z późn. zm.); 3 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 4 ) zdrowego odżywiania - ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania dzieci; 5 ) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 6 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 7 ) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 8 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 9 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 10 \) promocji i organizacji wolontariatu; 11 ) działalności charytatywnej; 12 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 13 ) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 14 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję