Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno- gospodarczego regionu województwa śląskiego. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 1 . Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych społecznie, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. 2 . Działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji. 3 . Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz walki z uzależnieniami. Profilaktyka uzależnień dorosłych i młodzieży. 4 . Wspieranie osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 5 . Promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności. 6 . Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte Social Responsibility) oraz zatrudniania socjalnego wśród przedsiębiorców. Budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, biznesem a sektorem pozarządowym, promocja wolontariatu. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. 7 . Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit społeczno- politycznych. 8 . Wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę i przedsiębiorczość. 9 . Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym turystyki i sportu. 10 . Wspieranie inicjatyw kulturalnych a w szczególności promocja kultury i tradycji Górnego Śląska. 11 . Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w szczególności niskobudżetowej twórczości filmowej, teatralnej, kabaretowej i muzycznej. 12 . Promocja ochrony środowiska i postaw proekologicznych. 13 . Współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia ustawicznego, wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup marginalizowanych. 14 . Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję