Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2 .upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o ludowej twórczości artystycznej zarówno Polaków jak i innych narodów, 3 .działalność charytatywna w obszarze kultury i sztuki, 4 .działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zwyczajów i języka regionalnego oraz budowanie tożsamości regionalnej, 5 .działalność na rzecz wyrównywania szans w dostępie do kultury, w szczególności osób niepełnosprawnych, 6 .działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury i sztuki, 7 .działalność badawcza, edukacyjna i popularyzatorska w obszarze nauk społecznych, humanistycznych i dziedzictwa kulturowego, 8 .promowanie synergii kultury i sztuki z myślą techniczną, 9 .propagowanie polskiej kultury, m. in. folkloru, muzyki, tańca, pieśni i sztuk plastycznych w kraju i zagranicą, 10 .inspirowanie współczesnej twórczości wywodzącej się z tradycji i dorobku kultury ludowej, 11 .edukacja artystyczna i kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 12 .działalność w zakresie twórczości architektonicznej oraz konserwacji dzieł sztuki i zabytków, 13 .działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz współpraca z Polonią i Polakami na świecie, 14 .rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz prezentowania folkloru i sztuki ludowej, 15 .promocja aktywizacji zawodowej w obszarze kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem młodych twórców, 16 .promocja Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję