Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: Działalność kulturalno - oświatowa i rekreacyjno - sportowa na rzecz dzieci i młodzieży. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie. Spełnianie dziecięcych marzeń, zwłaszcza tych z rodzin dysfunkcyjnych. Działanie przeciw przemocy w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych. Działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom (alkohol, papierosy, narkotyki\) Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań. Pomoc w dożywianiu dzieci z lokalnych szkół. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ułatwienie dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi Włączanie dzieci i młodzieży w akcje społeczno - kulturalne, wyczulając na krzywdę drugiego człowieka. Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej. Promocja ekologii i ochrony środowiska. Propagowanie zajęć informatycznych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych. Integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i bezrobotnym. Integrowanie lokalnej społeczności. Organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo - wychowawczych na wschodzie. 0źukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Poprawa życia na terenach wiejskich.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję