Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . aktywny udział w odnowie i rozwoju życia kulturalno - oświatowego i społeczno -gospodarczego kraju, a szczególnie wsi i młodzieży wiejskiej, uczestnictwo w kształtowaniu oraz umacnianiu ludowych treści i form polskiej kultury narodowej, 2 . kultywowanie i kontynuowanie tradycji i dorobku wychowawczego polskich uniwersytetów ludowych jako nowoczesnych placówek samowychowania i samokształcenia, 3 . organizowanie ruchu społeczno - kulturalnego, otwartego kształcenia i dokształcania w szczególności rolników i pracowników rolnictwa, działaczy kulturalno - oświatowych środowiska wiejskiego oraz społecznych pracowników placówek kulturalno - oświatowych, spółdzielczych, samorządowych, związkowych itp. 4 . podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 . udział w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, 6 . podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz dotkniętych patologiami społecznymi, 7 . pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania szans tych rodzin i osób, 8 . uruchomienie mechanizmów upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 9 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 10 . podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 11 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 12 . promocja i organizacja wolontariatu.................................................................................................. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .................................................................................................................

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję