Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem OSP-JRS jest: 1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zmniejszenia lub usunięcia zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia, środowiska, spowodowanych katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi i innymi zdarzeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2 . Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 . Rozwijanie wśród członków OSP-JRS oraz młodzieży z terenów działania jednostki, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5 . Propagowanie działalności ratowniczej. 6 . Prowadzenie działalności szkoleniowej. 7 . Uczestniczenie i reprezentowanie OSP-JRS w organach samorządowych i przedstawicielskich. 8 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 9 . Organizowanie pomocy poszkodowanym w katastrofach, klęskach żywiołowych, wypadkach, w tym także drogowych, a zwłaszcza pomocy psychologicznej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i medycznej. 10 . Finansowanie pomocy: a. rehabilitacyjnej poszkodowanym w wypadkach w celu ich powrotu do zdrowia, b. psychologicznej, rzeczowej i medycznej poszkodowanym w katastrofach i klęskach żywiołowych. 11 . Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych. 12 . Inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu szkolenia w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego. 13 . Działalność w zakresie: a. ochrony i promocji zdrowia, b. organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, c. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, d. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, e. porządku i bezpieczeństwa publicznego, f. ratownictwa i ochrony ludności, g. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, h. promocji i organizacji wolontariatu, i. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję