Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi działalność której celem jest: 1 . Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego,amatorskiego i rekreacji przez jego członków. 2 .Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania klubu i poza nim. 3 Rozwoj rożnych dyscyplin, w których karate kyokushinkai poprzez rozwój zainteresowań sportowych oraz stale podnoszenia poziomu sportowego. 4 , Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi i szkołami istniejącymi na terenie działania Klubu. 5 . Wychowanie poprzez upowszechnianie uniwersalnych ogólnoludzkich wartości. 6 .Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkonego. 7 . wspieranie dobroczynności i dzialań humanitarnych wobec rożnych grup spolecznych. 8 . Realizacjs zadań publicznych w zakresie : a. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b.krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i wypoczynku, c. ochrony i promocji zdrowia w zakresie kultury fizycznej, d. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie kultury fizycznej, e. pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, f. przeciwdziałania patologiom społlecznym poprzez kulturę fizyczną i sport, g. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, h. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicami kraju, 9 . Dbałość o prawidłowy rozwój psychologiczny swoich członków oraz kształtowania i propagowanie właściwych postaw moralnych. 10 . Angażowani młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. 11 . Nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w oparciu o wartości fizycznej i moralne płynące ze sztuki Kyokushinkai. 12 . Współpraca stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych działalności w zakresie Kyokushinkai. 13 . Inicjowanie organizowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych i sportowych, we wspolpracy ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i organizacjami. 14 . Integracja i nadawanie ram organizacyjnych działalności sympatyków wschodnich sztuk walki. 15 . Oddziaływanie na dzieci, młodzież i dorosłych duchu humanizmu i harmonii zawartych we wschodnich sztukach walki. 16 . Upowszechniani i popularyzowanie wiedzy o Japonii.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję