Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 ) partnerskie (z udziałem partnerów z sektorów: publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych) programowanie zrównoważonego rozwoju regionu babiogórskiego i partnerska realizacja związanych z tym zadań, 2 ) wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój regionu babiogórskiego, 3 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 4 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 5 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 ) promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska oraz edukacji ekologicznej, 7 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 8 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 9 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 10 ) promocja i rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki, 11 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 12 ) rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej, 13 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 14 ) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie organizacji socjalnych i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, 15 ) działalność w sferze kultury oraz dziedzictwa lokalnego i narodowego, 16 \) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję