Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . realizacja zadań na rzecz nauki, edukacji, sportu, oświaty i wychowania oraz wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności wychowawczej i patriotycznej, 2 . współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 3 . współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz wspomagania rozwoju społeczności lokalnej, 4 . doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych charytatywną działalnością Stowarzyszenia, 5 . świadczenie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej osobom biednym, uzależnionym i pokrzywdzonym, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 6 . prowadzenie działalności integrującej środowisko lokalne poprzez aktywność artystyczną i literacką działalność twórczą, 7 . organizacja bezpłatnego dożywiania dzieci i młodzieży, 8 . organizowanie młodzieżowych i dziecięcych stacjonarnych turnusów wczasowo-rekreacyjnych w okresie wakacyjnym i ferii szkolnych, 9 . sprawowanie opieki pedagogicznej, opiekuńczej i wychowawczej podczas realizacji zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 10 . współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 11 . fundowanie stypendiów naukowych, 12 . upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności, prowadzenie ochotniczego pogotowia ratunkowego w zakresie ratownictwa medycznego i wodnego, prowadzenie jednostki ochotniczej straży pożarnej w zakresie działalności przeciwpożarowej, 13 . niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, poszukiwanie osób zaginionych, 14 . reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych, 15 . prowadzenie klubu sportowego i zajęć rekreacyjno - sportowych, 16 . prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, a zwłaszcza narkomanii i alkoholizmu, 17 . prowadzenie kampanii dotyczących lokalnej społeczności w dziedzinie kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję