Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami działania Stowarzyszenia są: 1 . wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom, 2 . organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, leczenia, poradnictwa, dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia, 3 . organizowanie i prowadzenie różnych form sportu, wypoczynku i rozrywki oraz kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4 . propagowanie nowoczesnych metod i technik komputerowych w życiu, nauce, pracy osób niepełnosprawnych, upowszechnienie wiedzy z zakresu nowoczesnych wysoko wyspecjalizowanych technologii informatycznych w terapii, 5 . prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej, wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych, 6 . profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna. 7 . organizowanie wszelkich form pomocy i rehabilitacji osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom. 8 . integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i uzależnionych oraz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych , ofiar przestępstw i członków ich rodzin, 9 . udzielanie pomocy osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych w celu zaistnienia na otwartym rynku pracy, 10 . podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych oraz wsparcie mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych grup, 11 . podejmowanie działań na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w zakresie przysługujących im praw i możliwości bezpłatnego korzystania z poufnych usług wsparcia, 12 . działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami, podmiotami ekonomii społecznej i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych, osób starszych, osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję