Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, resocjalizacyjnej, rehabilitacyjnej 2 ) Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 3 ) Działanie zmierzające do zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. 4 ) Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych przemocą domową oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 5 \) Pomoc ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 6 ) Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego. 7 ) Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 8 ) Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. 9 ) Działanie na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa m.in. poprzez podejmowanie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzynarodowego. 10 ) Działania na rzecz zachowania i promocji dorobku mniejszości narodowych. 11 ) Promocja kultury chrześcijańskiej. 12 ) Animowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadczenie poradnictwa obywatelskiego 13 ) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz społeczności lokalnej. 14 ) Działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zawodowego i przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem. 15 ) Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. 16 ) Działania na rzecz rozwoju turystyki.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję