Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji obejmują: 1 ) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 2 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 3 ) działanie na rzecz mniejszości narodowych i ochrona ich dziedzictwa kulturowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 4 ) kreowanie i umacnianie współpracy między lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej, oświatowymi, instytucjami pozarządowymi, mediami i Policją w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przestępczości powstałej na tym tle i innym patologiom społecznym, 5 ) inicjowanie i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi, 6 ) wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych, 7 ) angażowanie środowiska medycznego w ideę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom i ścisłe współdziałanie z nim w tym zakresie, 8 ) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i upośledzonych społecznie, w tym zwłaszcza: a) organizowanie ośrodków, szkoleń i obozów aktywnej rehabilitacji, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami; b) działalność informacyjna i oświatowa na rzecz pobudzania aktywności życiowej osób niepełnosprawnych; c) dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych; 9 ) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, łącznie z prowadzeniem domów opieki społecznej, domów pogodnej starości etc. dla osób starszych i niepełnosprawnych, 10 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję