Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Działanie na rzecz wolności słowa poprzez: 1 . monitorowanie przejawów naruszania wolności słowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku naruszania wolności słowa, 2 . rozwój wolności słowa poprzez działania na rzecz wprowadzenia aktów prawnych gwarantujących swobodę wypowiedzi i prawo pełnego dostępu do informacji oraz opiniowanie rozwiązań legislacyjnych, 3 . rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie i na świecie, 4 . integrację środowisk związanych z niezależną działalnością wydawniczą i kulturalną w kraju i za granicą, 5 . gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką wolnego słowa, 6 . wspieranie badań nad historią wolności słowa w Polsce, 7 . propagowanie wiedzy o wolności wypowiedzi jako o jednym z najważniejszych elementów demokracji, 8 . reprezentowanie interesów obywateli oraz zainteresowanych środowisk i instytucji w sprawach wolności słowa i dostępu do informacji publicznej, w tym dostępu do zasobów archiwalnych IPN, 9 . organizowanie koleżeńskiej samopomocy oraz wspieranie podwyższania kwalifikacji osób zasłużonych dla wolności słowa, 10 . wspieranie działań na rzecz wolności słowa w krajach, w których ta wolność jest zakazana lub ograniczona. 2 . Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 3 . Propagowanie tradycji opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych 4 . Prowadzenie działalności w zakresie: 1 . kultury, sztuki, filmu, mediów, internetu i fotografii, 2 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 3 . sportu, turystyki i rekreacji, 4 . charytatywnej, 5 . wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej, 6 . integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 7 . badawczo-rozwojowej 8 . udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej osobom działającym w przeszłości i obecnie na rzecz praw człowieka i obywatela, a w szczególności na rzecz wolności słowa, 9 . wspierania działań na rzecz praw i wolności człowieka na całym świecie. 10 . wspierania działań w tworzeniu bazy i zaplecza materialnego na rzecz osób niepełnosprawnych, 11 . pobudzania osób niepełnosprawnych do aktywizacji i rehabilitacji zawodowej, 12 . pomagania rozwijać ludziom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym postaw i zdolności artystycznych oraz doskonalić osobowość człowieka w oparciu o wartości moralne i patriotyczne, 13 . zapobiegania dostępnymi środkami rozszerzaniu się patologii społecznej, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000195433
  • www: sws.org.pl
  • e-mail: sws@sws.org.pl
  • Telefon: 224056630
  • Adres: UL. MARSZAŁKOWSKA 7, 00-626 WARSZAWA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję