Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, także zagranicznymi. 2 . Udział w akcjach ratowniczych prowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz wychowawczej. 5 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6 . Działania na rzecz ochrony środowiska. 7 . Działania na rzecz ochrony ludności. 8 . Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie określonym w § 2 ust. 1 . 9 . Wspieranie inicjatyw, rozwoju i integracji społeczności lokalnych. 10 . Propagowanie i podtrzymywanie lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego, wspieranie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 11 . Wykonywanie innych zadań zleconych przez Państwową Strażą Pożarną, organy samorządowe i inne podmioty. 12 . Działania związane z informatyzacją, innowacyjnością, wprowadzaniem i testowaniem tzw. "nowych technologii". 13 . Działania związane z inwestowaniem w rozwój osobowy i zawodowy członków OSP 14 . Działania związane z walką z patologiami wśród dzieci i młodzieży. 15 . Współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami w celu osiągnięcia zadań statutowych. 16 . Pozyskiwanie środków finansowych w zakresie działalności statutowej oraz promocji z: Funduszy Spójności Unii Europejskiej, funduszy międzynarodowych, programów operacyjnych oraz środków pozyskiwanych od osób prywatnych, firm, fundacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję