Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . ZRZESZANIE LUDZI DOBREJ WOLI W CELU ZAPEWNIENIA POMOCY I OPIEKI CZŁONKOM I ICH DZIECIOM Z WADAMI SŁUCHU ORAZ INNYMI ZA0c068RZENIAMI KOMUNIKACJI I JĘZYKA WE WSZYSTKICH SPRAWACH ŻYCIOWYCH. 2 . INICJOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W ORGANIZOWANIU RÓŻNYCH FORM OPIEKI SOCJALNEJ ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z CENTRALNYMI I TERENOWYMI ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ SAMORZĄDOWEJ, A TAKŻE Z ZAINTERESOWANYMI INSTYTUCJAMI. 3 . WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SZKOŁAMI, PRZEDSZKOLAMI I INNYMI PLACÓWKAMI OPIEKI, WYCHOWANIA I ZDROWIA, ZAKŁADAMI PRACY I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI W ROZWIJANIU SIECI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I AKCJI OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PROPAGOWANIE TRUDNOŚCI TOWARZYSZĄCYCH RÓŻNEGO TYPU ZA0c068RZENIOM JĘZYKOWYM. 4 . ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI POPULARYZATORSKO-PROPAGANDOWEJ ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU. 5 . INICJOWANIE, WSPÓŁDZIAŁANIE I ROZWIJANIE SPECJALNYCH FORM POMOCY I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADAMI SŁUCHU ORAZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE INNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADAMI SŁUCHU I-LU0011 INNYMI ZA0c068RZENIAMI JĘZYKOWYMI. 6 . POMOC NIESŁYSZĄCYM OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH ORAZ OSOBOM, KTÓRE W WYNIKU WYPADKU DROGOWEGO LUB PRZESTĘPSTWA CAŁKOWICIE LU0011 CZĘŚCIOWO UTRACIŁY SŁUCH LU0011 MAJĄ INNEGO RODZAJU ZA0c068RZENIA UTRUDNIAJĄCE POROZUMIEWANIE SIĘ.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję