Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Utworzenie Centrum Informacji i Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych i innych potrzebujących. 2 . Wszelkiego rodzaju działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i potrzebujących chorych nie objętych obowiązkiem szkolnym oraz dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych i niewydolnych wychowawco a także potrzebujących wsparcia. 3 . Stworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. 4 . Rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących poprzez różne formy działalności oraz promocję ich prac. 5 . Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego i wakacji. 6 . Organizowanie grup wolontariuszy wspomagających działalność statutową Stowarzyszenia. 7 . Ochrona duchowych i materialnych wartości regionu Milowieckiego z wykorzystaniem talentów zainteresowań, w szczególności osób niepełnosprawnych. 8 . Promowanie gminy i regionu jako terenu atrakcyjnego dla turystów i rozwijania drobnej przedsiębiorczości. 9 . Prowadzenie działań mających na celu promocję zatrudniania i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności charytatywnej oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 10 . Organizowanie zajęć, kursów, szkoleń dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem i zdobywaniem nowych umiejętności i pomoc w organizowaniu zatrudnienia socjalnego. 11 . Aktywizacja środowisk społecznych, religijnych, oświatowych i przedsiębiorstw do działalności w dziedzinach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia. A także działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 12 . Prowadzenie działań mających na celu rozwój i promowanie społeczeństwa obywatelskiego, samorządności i demokracji, wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego 13 . Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna. 14 . Rozwój sportu, turystyki i rekreacji.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000184504
  • e-mail: bolruta@interia.pl
  • Telefon: 501347969
  • Adres: UL. JANA KAZIMIERZA 128, 34-360 MILÓWKA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję