Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju oraz propagowania wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających pogłębianiu wiedzy i świadomości obywateli na temat wolontariatu i działalności pożytku publicznego, a także podejmowanie działalności w zakresie wychowania oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez wykonywanie zadań takich jak: 1 . promocja i organizacja wolontariatu, 2 . zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy, 3 . zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy wolontarystycznej, 4 . wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy, 5 . wspieranie funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodziny głównie z zakresu pomocy społecznej, 6 . prowadzenie i organizowanie animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 7 . podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie doradztwa i organizowanie czasu wolnego, 8 . tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody z elementami pedagogiki zabawy, cyrku i metod aktywizujących, 9 . wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu, 10 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 11 . wspieranie oraz wytwarzanie atmosfery zaufania do ludzi zajmujących się wolontariatem i działalnością pożytku publicznego, w szczególności zasłużonych w tych dziedzinach, 12 . prowadzenie szkoleń, warsztatów, doradztwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, finansowego, pracy na rzecz społeczeństwa, w zakresie pracy z rodzinną, 13 . prowadzenie zbiórek żywności i zbiórek publicznych i tzw. banku żywności, 14 . udział i aktywność Członków i Wolontariuszy w działaniu na rzecz rozwoju miasta i regionu - w szczególności wspieranie, opiniowanie, inspirowanie działań władz publicznych, 15 . tworzenie i projektowanie plakatów, ulotek oraz wszelkich materiałów graficznych, 16 . współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami publicznymi w zakresie określonym w pkt. 1 – 15 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję