Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatne prowadzenie i rozwijanie zadań w zakresie: 1 . Wszechstronne działania na rzecz rozwoju nauki, oświaty i kultury w regionie. 2 . Rozbudzanie świadomości mieszkańców i mobilizowanie społeczności do działań w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. 3 . Działalność charytatywna - pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. 4 . Podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez prowadzenie zespołu pieśni i tańca ludowego. 5 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6 . Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 7 . Ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rekonstrukcję, renowację zabytkowych budowli i rzeczy ruchomych. 8 . Popularyzacja walorów przyrodniczo-krajoznawczych regionu, działania na rzecz ochrony środowiska, propagowanie działań na rzecz organizowania aktywnego wypoczynku, zwłaszcza młodzieży i dzieci. 9 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami. 10 . Organizowanie imprez promocyjnych takich jak: festiwale kultury, pokazy sportowe, wystawy rzemiosła tradycyjnego, itp. 11 . Propagowanie i promowanie działalności na rzecz obronności narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję