Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia WS „Ja- Ty- My” jest: 1 ) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 2 ) pomoc społeczna, w tym aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezrobocia, choroby psychicznej, niepełnosprawności, oraz ich rodzin; 3 ) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym osób, o których mowa w pkt. 1 i 2 ; 4 ) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności; 5 ) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 6 ) pomoc rodzinom, prawnym opiekunom osób niepełnosprawnych w zapewnieniu godnego życia; 7 ) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie rozwojowi patologii społecznej; 8 \) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia społeczeństwa; 9 ) prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. 10 ) rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego. Budowa społeczeństwa obywatelskiego; 11 ) wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych; 12 ) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 13 ) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku; 14 ) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 15 \) promocja i organizacja wolontariatu; 16 ) działalność charytatywna; 17 \) udzielanie porad prawnych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję