Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a- świadczenia różnorodnych form pomocy społecznej rodzinom i osobom chorującym psychicznie, pozostającym w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie ich szans życiowych b- inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym zapewnienia opieki i ochrony prawnej c- popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku, d- promocji i ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza zdrowia psychicznego, organizacji działalności rehabilitacyjnej e- działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych f- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy g- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych h/ upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji i/upowszechnianie kultury fizycznej i sportu j- działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym k- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji l- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami ł- promocji i organizacji wolontariatu. m) udzielanie wsparcia i opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną w oparciu o otrzymane na ten cel dotacje n) prowadzenie samodzielne oraz zlecanych szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych o) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych p) promocja i realizacja programów mających na celu niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym niepełnosprawnych)

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję