Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu (PWIN) określa 0391 7 statutu, zgodnie z którym: 1 . Celami działalności PWIN są działania na rzecz nauki, kultury, oświaty i edukacji, środowisk naukowych i akademickich oraz na rzecz ogółu społeczeństwa, grup podmiotowych związanych z nauką, kulturą, oświatą i edukacją, a także na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz członków PWIN. 2 . Szczegółowymi celami działalności PWIN są: 1 ) prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o: a) stosunkach polsko-ukraińskich i innych narodów zamieszkujących teren dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, a także z innymi narodami historycznie związanymi z Rzeczpospolitą; b\) dziejach Polski i Ukrainy oraz innych krajów historycznie i współcześnie związanych z Rzeczpospolitą; c) wspólnym dziedzictwie kulturowym Polaków i Ukraińców oraz innych narodów zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, a także innych narodów historycznie związanych z Rzeczpospolitą; 2 ) działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania zasad tolerancji i współpracy między narodami oraz społecznościami etnicznymi i kulturowymi; 3 ) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4 ) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 5 \) propagowanie idei ochrony dóbr kultury i zachowania dziedzictwa narodowego, w kraju i za granicą; 6 ) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 7 ) działania na rzecz podnoszenia poziomu oświaty społeczeństwa i środowisk lokalnych oraz upowszechniania zasad społeczeństwa obywatelskiego; 8 ) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wdrażania działań wspomagających rozwój demokracji; 9 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 10 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego we współpracy między narodami Europy i świata; 11 ) prowadzenie poradnictwa naukowego i bibliotecznego dla młodzieży, studentów i naukowców oraz środowisk nauczycielskich, dziennikarskich i politycznych; 12 ) podtrzymywanie tradycji narodowej i patriotycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 13 ) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 14 \) promocja i organizacja wolontariatu; 15 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 16 ) działalność wspomagająca merytorycznie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działania w zakresie pożytku publicznego, szczególnie z dziedziny nauki, oświaty i edukacji, których cele są zbieżne z celami PWIN; 17 ) nauka języków obcych; 18 ) prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami; 19 ) prowadzenie działalności wydawniczej propagującej i upowszechniającej realizację wyżej wymienionych celów PWIN.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję