Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami stowarzyszenia są: 1 .Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych, dzieciach i młodzieży mających trudności w nauce i zachowaniu 2 . Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym 3 . Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej, propagowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie 4 . Wspieranie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz innych osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie w ich działaniach 5 . Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 6 . Otaczanie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz przewlekle chorych, a także osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, tworzenie warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia 7 . Ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w miejscu ich nauki, pracy, zamieszkania oraz w instytucjach 8 . Zaspakajanie potrzeb materialnych, kulturalnych i socjalnych tych osób 9 . Zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz wszystkich innych osób potrzebujących tego typu działań w zakresie leczenia, rehabilitacji, terapii, edukacji etc. 10 . Tworzenie warunków dla pełniejszej samorealizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 11 . Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 12 . Współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń 13 . Integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000164392
  • e-mail: wtz.pulawy@vp.pl
  • Telefon: 818881407
  • Adres: UL. POLNA 18, 24-100 PUŁAWY

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję