Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Popieranie, promowanie i prowadzenie wszelkich działań związanych z kreowaniem współczesnej kultury w sferze artystycznej, medialnej i społecznej; 2 . 0źukacja społeczna, artystyczna i medialna dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 3 . Rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej; 4 . Promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki; 5 . Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji oraz technik i narzędzi edukacyjnych wspierających edukację społeczną, artystyczną, medialną i interkulturową; 6 . Propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi przez Unię Europejską oraz organizacje międzynarodowe; 7 . Wspieranie dialogu międzykulturowego; wspieranie mobilności ponadnarodowej osób pracujących w sektorze kulturalnym; wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; 8 . Podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego; 9 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 10 . Działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o podobnym zakresie działalności; 11 . Promocja i organizacja wolontariatu; 12 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 13 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezdomności; 14 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 15 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 16 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 17 . Podejmowanie i promocja działań zmierzających do rozwoju arteterapii; 18 . Działania związanych z edukacją zdrowotną skierowaną na promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu; 19 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 20 . Działalność charytatywna i humanitarna; 21 . Propagowanie twórczej postawy życiowej opartej na wartościach chrześcijańskich, 22 . Wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję