Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Związek został powołany w celu prowadzenia badań naukowych, działalności dydaktycznej, edukacyjnej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii m.in. poprzez: 1 . Prowadzenie badań naukowych w zakresie: 1.1 . ochrony i zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej roślin, 1.2 . biosystematyki i taksonomii oraz analizy zmienności roślin, 1.3 . gromadzenia kolekcji roślin, które mogą być wykorzystane w produkcji roślinnej i ochronie środowiska oraz ich oceny naukowej i użytkowej, 1.4 . opracowywania i stosowania technik genetyki i biotechnologii do poszerzania zmienności genetycznej roślin i jej praktycznego wykorzystania, 1.5 . badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na rośliny oraz roli roślin w ograniczaniu szkodliwego oddziaływania różnych zanieczyszczeń, 1.6 . wykorzystania roślin jako wskaźników zmian klimatycznych i innych antropogenicznych przemian środowiska, 1.7 . zrównoważonego rozwoju oraz implementacji międzynarodowych umów i traktatów dotyczących różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych 1.8 biomimetyki i biotechniki 1.9 . bio-inwentyki i bio-innowacyjności 1.10 . botaniki leśnej 1.11 . botaniki farmaceutycznej 1.12 . agrobotaniki i aklimatyzacji roślin użytkowych 1.13 . filozofii przyrody i ekofilozofii 1.14 . roślin energetycznych i produkcji biomasy roślinnej 1.15 . historii botaniki 1.16 . oraz innych związanych z relacją człowieka ze środowiskiem 2 . Prowadzenie działalności dydaktycznej dla osób dorosłych w tym w szczególności dla studentów szkół wyższych oraz edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z zakresu botaniki, genetyki i biotechnologii roślin, ogrodnictwa oraz bioagronomii, leśnictwa, ekologii, ochrony środowiska i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju. 3 . Upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych w szczególności zagadnień dotyczących wykorzystania roślin przez człowieka oraz problematyki zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego. 4 . Udostępnienie społeczeństwu urządzonych kolekcji roślinnych, ekspozycji i wystaw na terenie jednostek organizacyjnych Związku dla celów popularyzacyjno - edukacyjnych. 5 . Organizowanie uprawy, promocji i dystrybucji roślin, zwłaszcza dla ekorolnictwa, szkółkarstwa i ochrony środowiska.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję