Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Misją Stowarzyszenia jest dążenie do poprawy życia mieszkańców tj. rozwój lokalny poprzez aktywizację społeczności lokalnych. Celem Stowarzyszenia jest:: 1 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w małych miastach; 2 . Inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury \(narodowej i europejskiej\), sportu, zdrowia, edukacji, ekologii, turystyki i wypoczynku; 3 . Działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4 . Ochrona i popularyzowanie kulturowego dziedzictwa regionu; 5 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 6 . Prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia np.: wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny i dzieci z rodzin ubogich, alkoholicy, narkomani\); wykluczenie informacyjne; itp. na terenach wiejskich i w małych miastach; 7 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby prawne i osoby fizyczne. 8 . Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 9 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 11 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 . Promocja i organizacja wolontariatu; 13 . Działalność charytatywna; 14 . Ochrona i promocja zdrowia; 15 . Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 16 . Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 17 . Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję