Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 2 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 \) ochrona i promocja zdrowia; 4 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 5 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 6 ) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej, 7 ) wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością, 8 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 9 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 10 ) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 11 ) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 12 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 13 ) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 14 ) działalność charytatywna. 15 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 16 \) promocja i organizacja wolontariatu; 17 ) upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej, 18 ) wspieranie i realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 19 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję