Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej: bezdomnym, dzieciom cierpiącym głód, osobom samotnym i chorym, starszym, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym pozostającym bez pracy, i ich rodzinom, pomoc uzależnionym i rodzinom tych osób, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z samotnością ,wiekiem emerytalnym, niepełnosprawnością, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków, pomoc psychologiczna, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk dla osób starszych, emerytów, rencistów, szkolenia, informacje, aktywizację społeczną osób starszych, emerytów, rencistów, promocja ich zdrowego stylu życia-zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej, i fizycznej sprawności tych osób-,organizowanie zespołów specjalistycznych-kół zainteresowań- rozwijających własną działalność tych osób na bazie np. Ośrodków kultury czy bibliotek, organizowanie wycieczek turystycznych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Skupianie wokół Fundacji działaczy społecznych, przedstawicieli samorządów, twórców kultury, ludzi nauki, budowanie świadomości społeczeństwa o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji uzależniających, współpraca z instytucjami, organizacjami, zakładami pracy, na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych. Udzielanie zorganizowanej pomocy psychologicznej, prawnej, i socjalnej, w kształtowaniu swojego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w rodzinie, miejscu pracy, najbliższym otoczeniu i środowisku, wspieranie inicjatyw społecznych ,które mają identyczne lub zbliżone cele: organizowanie domów, noclegowni, hospicjów i innych „miejsc” dla osób bezdomnych i potrzebujących oraz niepełnosprawnych ,Uniwersytetu III Wieku dla osób samotnych starszych , emerytów i rencistów organizowanie i dofinansowanie pomocy żywnościowej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję