Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) podejmowanie i wspieranie działalności zmierzającej do poprawy infrastruktury lokalnej i społecznej; 2 \) rozwijanie bazy sportowej oraz innych miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i osób dorosłych; 3 ) podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy warunków nauki i pracy w szkole i wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych; 4 ) działania zmierzające do tworzenia miejsc spędzania czasu wolnego (w tym świetlice), kontaktów środowiskowych, organizacji warsztatów, szkoleń, kółek zainteresowań itp.; 5 ) działania służące podniesieniu poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie zdrowego i aktywnego wypoczynku, profilaktyki uzależnień oraz w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; 6 \) organizacja aktywnych form sportu, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozaszkolnych a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 7 ) poszukiwanie rozwiązań dających możliwość udzielania pośredniej i bezpośredniej pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, osobom chorym, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, wykluczonym, bezrobotnym, uzależnionym, zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji, zagrożonym utratą pracy i będącym w trudnej sytuacji materialnej i ich realizacja; 8 ) działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, krajobrazu, ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 9 ) dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę, odnowę, rekonstrukcję i odrestaurowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych i lokalnych obyczajów; 10 ) promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej i stwarzanie możliwości obejmowania ich różnoraką pomocą w tym pomocą stypendialną; 11 ) podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z Unią Europejską; 12 ) podejmowanie działalności charytatywnej; 13 ) podejmowanie działań związanych z tworzeniem, organizacją, prowadzeniem i wspomaganiem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, nauki, edukacji, kształcenia ustawicznego, terapii, doradztwa zawodowego, oświaty i wychowania; 14 ) podejmowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Antoniowa, Dąbrówki, Pniowa i Orzechowa; 15 ) zagospodarowanie rolnicze użytków rolnych, w szczególności łąk i pastwisk oraz odnowa kultury rolnej charakterystycznej dla naszego regionu; 16 ) tworzenie warunków sprzyjających włączeniu młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form zagospodarowania czasu wolnego.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000157742
  • e-mail: pandoz-antoniow@wp.pl
  • Telefon: 158453304
  • Adres: UL. ANTONIÓW 33, 37-455 ANTONIÓW

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję