Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. 2 . Wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w tym rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży. 3 . Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej. 4 . Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań rekreacyjnych i sportowych. 5 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków akademii. 6 . Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 7 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w tym sportów ekstremalnych. 8 . Rozwój turystyki, krajoznawstwa. 9 . Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 10 . Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności kulturalnej i artystycznej. 11 . Działalność naukowa, naukowo techniczna i oświatowa 12 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 13 Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami. 14 . Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, 15 . Pomoc społeczna, wyrównywanie szans w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom wykluczonym społecznie oraz wyrównywania szans tych rodzin, osób. 16 . Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych. 17 . Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 18 . Działalność na rzecz ochrony zdrowia

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję