Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym, 2 . wypracowanie skutecznych metod zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym, 3 . pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, starszym, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym i potrzebującym oraz chorym, 4 . ułatwianie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniami społecznymi, 5 . upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o kosztach i skutkach wykluczeń społecznych oraz ich podłożu, 6 . współpraca i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, kościołami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym, 7 . rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie postaw tolerancji religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań, 8 . pomoc ludziom pracującym i chcącym pracować wśród ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniom społecznym, w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego i etycznego, 9 . rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom, 10 . udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomocy w postaci: opieki, dokształcania i organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych, świetlic i klubów, 11 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 12 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 13 . wszelka inna działalność charytatywna i pomoc społeczna.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję