Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Stowarzyszenia: 1 . Wszechstronna pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z powodu choroby alkoholowej i innych uzależnień zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, przemocy domowej i sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie i prowadzenia zarówno form instytucjonalnych dla osób potrzebujących jak równie organizacji wsparcia w miejscu zamieszkania. 2 . Tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej. 3 . Tworzenie i prowadzenia ośrodków wsparcia. 4 . Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej- 5 . Tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej. 6 . Tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych. 7 . Tworzenie i prowadzenie stołówek i jadłodajni. 8 . Tworzenie i prowadzenie miejsc noclegowych dla osób potrzebujących schronienia. 9 . Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku. 10 . Wspieranie zadań statutowych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji lecznicze i społecznej, dostępu do kultury, sportu, edukacji i rekreacji oraz polepszania warunków socjalno-bytowych. 11 . Organizowanie dla podopiecznych - osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku wypoczynku i czasu wolnego. 12 . Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności. 13 . Wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 14 . Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego. 15 . Wspieranie organizacyjne osób fizycznych i instytucji które podejmują takie działania, w szczególności Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję