Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W szczególności celami Fundacji są: 1 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 2 ) wspieranie i podejmowanie działalności naukowej i naukowo- technicznej; 3 ) wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dobroczynności oraz działalności charytatywnej; 5 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji; 6 ) wspieranie i podejmowanie działań wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej; 8 \) promocja i organizacja wolontariatu; 9 ) wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów; 10 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu; 11 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 12 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 13 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 14 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 15 \) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 16 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 17 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 18 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym; 19 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 20 \) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 21 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży; 22 \) upowszechnianie ochrony praw konsumentów; 23 ) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 24 \) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 25 ) wspieranie i podejmowanie działalności na rzecz mniejszości

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję