Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności: 1 ) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: sprawiedliwość, prawda, wolność, tolerancja i przyjaźń, 2 ) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, seniorzy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną, 3 ) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 4 ) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne, 5 ) promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukacje prawną i obywatelską, 6 ) upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, 7 \) upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego, 8 \) promocja i organizacja wolontariatu, 9 ) organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i zrównoważonego rozwoju, 10 \) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 11 ) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, 12 ) działanie na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 13 \) wspieranie nauki, edukacji i wychowania, 14 \) promocja kultury i sztuki, 15 ) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 16 ) wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 17 \) wspomaganie obywateli w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, 18 ) propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję