Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

5 . prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej, 6 . integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych, 7 . organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki, 8 . prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki, 9 . działalność edukacyjna i oświatowa, 10 . ochrona przyrody i zwierząt, 11 . działanie przeciw bezdomności i bezrobociu, 12 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, 13 . ochrona dziedzictwa narodowego, 14 . wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa, 15 . rozwijanie i organizacja turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych, 16 . poradnictwo obywatelskie, w szczególności udzielanie porad prawnych, 17 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 18 . rozwijanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 19 . działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego realizujemy działania w zakresie m.in: 1 . zakładania i prowadzenia szkół dla pielęgniarek i opiekunek społecznych, 2 . tworzenia żłobków, przedszkoli i szkół, 3 . prowadzenia schronisk dla zwierząt wraz z opieką weterynaryjną, 4 . organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacją dla podopiecznych Fundacji, 5 . świadczenia usług przez podopiecznych Fundacji w zakresie sprzątania, budownictwa i gastronomii, 6 . prowadzenie domów zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i chorych 7 . prowadzenie gospodarstw rolnych i produkcja artykułów spożywczych, 8 . zakładania i prowadzenia punktów aptecznych i aptek ogólnodostępnych, 9 . prowadzenie transportu (medycznego) chorych i niepełnosprawnych, 10 . wynajmowanie nieruchomości własnych lub dzierżawionych takich jak budynki mieszkalne i mieszkania, 11 . organizacji wyjazdów rekreacyjno – turystycznych, transport turystyczny, 12 . wynajem pojazdów do celów turystycznych, 13 . świadczenia płatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, 14 . budowy, rozbudowy i remontów lokali mieszkalnych socjalnych, 15 . transportu drogowego towarów, 16 . wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, 17 . usługowej działalności gastronomicznej, 18 . działalności fizjoterapeutycznej, 19 . transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego, 20 . organizowania akcji promocyjnych, konferencji, imprez masowych artystycznych i kulturalnych w tym akcji charytatywnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję