Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

0000 pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób; 0000 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 0000 działalność charytatywna; 0000 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; 0000 ochrona i promocja zdrowia; 0000 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 0000 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 0000 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 0000 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 0000 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 0000 nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 0000 wypoczynek dzieci i młodzieży; 0000 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 0000 wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej; 0000 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 0000 turystyka i krajoznawstwo; 0000 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji; 0000 promocja i organizacja wolontariatu; 0000 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka; 0000 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 0000 promocja regionu; 0000 współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy życia obywateli 0000 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje wykonujące powyższe zadania.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję