Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacja następujących zadań publicznych: 1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 . zapewnienie zorganizowanej opiki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 3 . działalnośść charytatywna; 4 . ochrona i promocja zdrowia; 5 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 . działalość wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7 . działalnoć wspomagając rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8 . nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 9 . kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 10 . przeciwdziałanie patologiom społecznym; 11 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, knfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 12 . działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 13 . promocja i organizacja wolontariatu; 14 . działanlość wpomagajca technicznie, szkolnictwo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, a w szczególności: a) propagowanie ideii opieki paliatywnej wśród społeczeństwa; b) organizowanie i współorganizowanie medycznej i duchowej opiekinad osobami niepełnosprawnymi i ludźmi ciężk chorymi i znajdującymi się w terminalnej fazie choroby; c) udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych; d) sprawoanie patronatu nad działanością instytucji o profilu paliatywnym; e\) budowa hospicjum stacjonarnego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję