Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2 . Działalność charytatywna. 3 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji. 4 . Działalność na rzecz nauki, kultury, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży. 5 . Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży. 6 . Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą. 7 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 8 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty lokalnej i społeczności lokalnej. 9 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. 10 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich także działalność wspomagająca rozwój demokracji. 11 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 12 . Promowanie i organizacja wolontariatu. 13 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i inne podmioty, takie jak związki wyznaniowe, kościoły. 14 . Działalność na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych i niezaradnych życiowo. 15 . Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych w celu readaptacji zawodowej, społecznej i poszerzenia kompetencji edukacyjnych oraz zawodowych. 16 . Działalność propagująca zdrowy tryb życia, aktywność ruchową oraz wychowanie poprzez sport, adekwatnie dla każdej z grup wiekowych. 17 . Podnoszenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy, drogą systematycznych szkoleń. 18 . Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia 19 . Propagowanie idei edukacji permanentnej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję