Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie inicjatyw i kontaktów między obywatelami państw europejskich i poza-europejskich, a szczególnie leżących w dorzeczach rzek Odry i Niemna poprzez: a) inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; b) działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; c) promocja i wspieranie edukacji, w tym głównie edukacji historycznej; d) wspieranie współpracy i międzynarodowych wymian młodzieży, w szczególności o charakterze kulturalnym, edukacyjnych, sportowym lub turystycznym; e) integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną oraz wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży; f) umacnianie tożsamości i kultury narodowej; g) wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego; h) promowanie współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym; i) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw, dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; j) umacnianie wartości demokratycznych, poszanowania prawa i pokojowego współżycia między narodami, a także działalności naukowej, eksperckiej, edukacyjnej i popularyzatorskiej dla realizacji szkolenia kadr administracji publicznej, gospodarczej lub lokalnych liderów społeczności; k) działanie na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; l) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo\); m) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z organizacjami związków zawodowych; n) promowanie przedsiębiorczości i działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; o) rozwijanie działalności naukowej, eksperckiej, edukacyjnej i szkoleniowej dla umacniania wartości demokratycznych, społecznych, obywatelskich, ekologicznych i biznesowych; p) rozwój współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej i sportowej; 018b) wspieranie inicjatyw i projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej, zwiększenia świadomości ekologicznej oraz wzmacniające proekologiczne działania gospodarcze.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję