Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie: 1 ) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 \) Ochrony i promocji zdrowia, 3 ) Pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 4 ) Krajoznawstwa, wypoczynku i czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, 5 \) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 6 ) Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, 7 ) Poznawanie historii i tradycji własnego regionu, 8 ) Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjno-rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, 9 \) Pozyskiwania funduszy na zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i sprzętu, 10 \) Stwarzania warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka, 11 ) Uczestniczenia w życiu kulturalno-społecznym powiatu Trzebnickiego. 12 ) Inicjowania różnych form współpracy dzieci z rodzicami, 13 ) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 14 ) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 15 ) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 16 ) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy jakości życia 17 \) Promocji i organizacji wolontariatu. 2 . Działania Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1 ) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 79.12 .Z 0374 Działalność organizatorów turystyki, 85.51 .Z 0374 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych, 85.52 .Z 0374 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, 86.90 .A 0374 Działalność Fizjoterapeutyczna 86.90 .E 0374 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 87.90 .Z 0374 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 88.10 .Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 88.91 .Z 0374 Opieka dzienna nad dziećmi 88.99 .Z 0374 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 2 ) Odpłatna działalność pożytku publicznego: 79.12 .Z 0374 Działalność organizatorów turystyki, 85.51 .Z 0374 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych, 85.52 .Z 0374 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, 86.90 .A 0374 Działalność Fizjoterapeutyczna 86.90 .E 0374 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 87.90 .Z 0374 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 88.10 .Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 88.91 .Z 0374 Opieka dzienna nad dziećmi 88.99 .Z 0374 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję