Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest czczenie, szerzenie i praktykowanie Miłosierdzia Bożego czynem, słowem i modlitwą poprzez: 1 . Formację duchową swoich członków ze szczególnym uwzględnieniem kultu Miłosierdzia Bożego w ujęciu jego orędownika i apostoła, bł. ks. Michała Sopoćki. 2 . Zgłębianie nauki o Miłosierdziu Bożym, poprzez lekturę dokumentów Kościoła, pism ks. Michała Sopoćki, Dzienniczka Św. Faustyny Kowalskiej oraz innych publikacji na ten temat. 3 . Organizowanie kongresów, spotkań, warsztatów, sympozjów, rekolekcji i dni skupienia dla członków Stowarzyszenia, otwartych dla ogółu społeczności. 4 . Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur, innych publikacji. 5 . Pozyskiwanie środków na utrzymanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 0c15dałymstoku oraz troska o jego rozwój. 6 . Wspieranie starań o proces kanonizacyjny bł. ks. Michała Sopoćki. Troska o relikwie apostołów miłosierdzia znajdujące się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 0c15dałymstoku: św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćki. 7 . Wspieranie tworzenia i działalności parafialnych, środowiskowych i szkolnych kół czcicieli Miłosierdzia Bożego. 8 . Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego. 9 . Kontynuowanie dzieła bł. ks. Michała Sopoćki przez współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, które są zaangażowane w dzieło Miłosierdzia Bożego. 10 . Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i środowiska naturalnego człowieka. Podejmowanie inicjatyw i współpracy na polu społecznym i gospodarczym dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia. 11 . Działalność charytatywna oraz pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, dzieciom m.in. poprzez zakładanie i prowadzenie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego takich jak: domy opieki, ośrodki opieki nad chorymi, świetlice dla dzieci, punkty pomocy dla najuboższych w zakresie pomocy społecznej, a także dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji i oświaty. 12 . Tworzenie i prowadzenie centrów młodzieżowych, mających na celu krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego poprzez formację duchową, intelektualną, kulturę i sport. 13 . Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia. 14 . Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego poprzez działalność kulturalną, w szczególności koncerty, wydawnictwa, wystawy. 15 . Korzystanie z wszelkiej pomocy świeckich i kościelnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie wolontariatu do realizacji celów statutowych. 16 . Prowadzenie dodatkowej, w stosunku do działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej umożliwiającej realizację celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia (nadwyżkę przychodów nad kosztami) Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000130906
  • e-mail: scmb@archibial.pl
  • Adres: PLAC BŁ. KS. MICHAŁA 1, 15-863 BIAŁYSTOK

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję