Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Cel główny: Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom. 2 . Cele szczegółowe: 1 ) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; 2 \) sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej, i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów; 3 ) zapewnienie opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym przez udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitację; 4 ) poprawienie dostępności do usług zdrowotnych i opiekuńczych osobom nie wymagającym hospitalizacji, a potrzebującym kontynuacji opieki lekarskiej pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz wsparcia w samo-opiece i samo-pielęgnacji; 5 ) pomoc osobom niepełnosprawnym w możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a także w adaptacji do zmiany warunków ich życia spowodowanych chorobą i niepełnosprawnością; 6 ) uwrażliwianie mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, przez edukację, współpracę oraz działalność charytatywną i wolontariat; 7 ) wyrabianie właściwych nawyków prozdrowotnych przez edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań profilaktycznych; 8 ) kształcenie osób wykonujących zawód medyczny oraz innych wspomagających działalność zdrowotną i opiekuńczą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję