Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo w szczególności: a) zakłada i prowadzi sekcje sportowe, b) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, c) organizuje szkolenie sportowe, a w szczególności obozy szkoleniowe i kursy, d) przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach innych organizacji sportowych, e) prowadzi działalność w zakresie sportu profesjonalnego, f\) prowadzi szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, g) zakłada związki sportowe lub przystępuje do związków sportowych, h) organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, i\) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, j) organizuje i prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych, k) wspiera działalność uczniowskich klubów sportowych, l) prowadzi szkoły niepubliczne oraz współpracuje ze szkołami wszystkich szczebli i innymi instytucjami, a także współtworzy klasy sportowe, m) zapewnia zawodnikom podstawową opiekę sportowo-lekarską, n) prowadzi działalność na rzecz: - rozwoju sportu masowego i turystyki, - bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, - ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa, - aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, - ochrony dóbr i tradycji, w tym gromadzi dokumentację szkoleniową i historyczno-archiwalną dotyczą działalności Towarzystwa, - popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie obronności państwa, - promocji i organizacji wolontariatu, - integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; o) organizuje klubowe życie towarzyskie, p) prowadzi działalność wydawniczo-informacyjną, 018b) zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi, r) prowadzi działalność charytatywną, s\) prowadzi szkolenia, konferencje i sympozja, t\) udziela pomocy sportowcom, u) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu towarowego, 01c0) tworzy fundacje lub spółki oraz wnosi udziały do innych podmiotów gospodarczych, w tym spółek akcyjnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję