Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw, dostępu do informacji, pomocy prawnej oraz propagowania postaw obywatelskich. 2 . Działania służące wyrównywaniu szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osób z niepełnosprawnością, mniejszości, uchodźców, kobiet, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk marginalizowanych). 3 . Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 4 . Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka i integracji społecznej. 5 . Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych, społecznych i zawodowych związanych z niepełnosprawnością. 6 . Działania w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji społecznej osób starszych. 7 . Kształtowanie przyjaznych warunków rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi o różnym podłożu. 8 . Pomoc w zakresie rehabilitacji i readaptacji społecznej osobom z problemami emocjonalnymi przez organizowanie wszechstronnej terapii w otwartych, dziennych placówkach. 9 . Wdrażanie i wspieranie programów o charakterze psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym, w tym programów profilaktyki, programów aktywizujących, samopomocowych. 10 . Działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, edukacyjnego i prawnego. 11 . Propagowanie i stosowanie terapii holistycznej i holistycznego podejścia do zagadnień terapeutycznych. 12 . Tworzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych.. 13 . Prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego. 14 . Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter współpracy, wsparcia, doradztwa.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję