Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Ligi jest: 1 ) kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego jako jednej z podstaw bytu narodowego, 2 ) kształtowania w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zrozumienia roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz ochrony środowiska i turystyki wodnej, 3 ) formowanie wzorów pożądanych osobowości jako jedno z zadań edukacji morskiej, 4 ) działanie na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej, 5 \) propagowanie tradycji Polskiej Marynarki Wojennej, handlowej i rzecznej oraz umacnianie patriotycznych postaw społeczeństwa i rozwoju gospodarczego w oparciu o walory morza i rzek, 6 ) współdziałanie w ochronie naturalnego środowiska morskiego i wodnego, 7 ) inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii z Rzeczypospolitą Polską zwłaszcza w takich dziedzinach jak oświata, turystyka i sport, 8 ) upowszechnianie w środowiskach polskich poza granicami kraju i polonijnych wiedzy o Polsce i jej dokonaniach w gospodarce morskiej, turystyce i sportach wodnych. 9 ) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10 \) upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, uprawianie sportów oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 11 ) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami zgodnie z interesami Narodu Polskiego. 12 ) podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 13 ) podejmowanie działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 14 ) działanie na rzecz upowszechniania i podwyższania gotowości obronnej społeczeństwa polskiego, 15 ) promowanie działalności społecznej wspomagającej rozwój gospodarczy Polski w oparciu o walory morza oraz rzek i jezior. 16 ) współpraca z instytucjami wojskowymi w zakresie wychowania obronnego społeczeństwa

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję