Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 )Podejmowanie inicjatyw dla pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju powiatu wieluńskiego; 2 \)Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek publicznych, organizacji pozarządowych, grup społecznych i osób fizycznych działających na rzecz i na terenie powiatu wieluńskiego; 3 \)Wsparcie prawne i merytoryczne inicjatyw podejmowanych dla realizacji celów służących rozwojowi powiatu wieluńskiego; 4 )Promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno- gospodarczego powiatu wieluńskiego, m.in w zakresie: a)ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych b)przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, c)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, d)pomocy społecznej i działalności charytatywno- opiekuńczej, e)nauki, edukacji, oświaty, wychowania kultury fizycznej i sportu f)rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej powiatu, g)ochrony środowiska h)poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczenia przestępczości i\)budowy i utrzymania dróg i mostów, j)budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez organy samorządu terytorialnego bądź przy wsparciu tych organów, k)utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym, l\)promocji i organizacji wolontariatu, m)ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, n)działań na rzecz integracji europejskiej, o)działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, p)krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, r)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka; s)upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, t)działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne(jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego)w wyżej wymienionej działalności.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję