Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: a. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, niezależnie od ich ideologicznych, politycznych czy religijnych przekonań, b. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, c. wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw, d. zapobieganie deprecjacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz w zakresie ochrony zdrowia i prawa do rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, e. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych, f. podnoszenie szans osób niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich na jak pełniejszy dostęp do rehabilitacji i rewalidacji, g. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, h. promocja, wspieranie i wdrażanie idei integracji społecznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, i. zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, j. pobudzanie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat niepełnosprawności, k. popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych, l. propagowanie i wdrażanie w Polsce norm i standardów dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym, obowiązujących w Unii Europejskiej, m. dzielenie się dokonaniami w zakresie celów i metod działania Stowarzyszenia z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą, n. udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom oraz placówkom i ośrodkom pracującym na rzecz osób niepełnosprawnych, o. upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu oraz turystyki wśród osób niepełnosprawnych, p. promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 018b. aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, r. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, s. promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób z niepełnosprawnością.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję