Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Współdziałanie na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych, w szczególności: 0000 rozwoju proekologicznej infrastruktury technicznej tzn. współuczestniczenie w gazyfikacji gmin, wspólnej budowie systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych itp. służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów racjonalnego zagospodarowania turystycznego obrzeży jezior i terenów leśnych, 0000 opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie zanieczyszczenia jezior Pojezierza Gostynińskiego oraz przeprowadzenie rekultywacji jezior nadmiernie zanieczyszczonych, 0000 wspieranie bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu turystycznego na terenach letniskowych, 0000 wypracowanie systemu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach oraz w ramach tzw. promocyjnego programu ochrony lasów na terenie parku krajobrazowego. 2 . Wspieranie i popularyzacja lokalnego ruchu turystycznego. 3 . Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych oraz wykorzystanie i promocja produktu turystycznego. 4 . Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz. 5 . Prowadzenie pełnej ewidencji obiektów turystycznych i gastronomicznych oraz podmiotów gospodarczych działających na rzecz turystyki w poszczególnych gminach. 6 . Koordynacja lokalnej bazy turystycznej oraz prowadzenie akcji promujących ruch turystyczny. 7 . Rozwój informacji turystycznej. 8 . Propagowanie różnych form turystyki dla mieszkańców z terenu działania Stowarzyszenia. 9 . Współudział w utrzymaniu szlaków turystycznych. 10 . Współdziałanie z instytucjami, jednostkami, stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką. 11 . Wykorzystanie istniejącej bazy i przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz organizacja imprez tego rodzaju. 12 . Utrzymanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań proekologicznych i proturystycznych. 13 . Pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych funduszy finansowych na realizację zadań. 14 . Uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych targach turystycznych. 15 . Wspieranie rozwoju lokalnego. 16 . Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki działania Stowarzyszenia i jego członków. 17 . Podejmowanie realizacji i koordynacji przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych, sportowych, gospodarczych, i kulturalnych mających znaczenie dla całego regionu. 18 . Opracowanie bezkolizyjnego kalendarza imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych. 19 . Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego. Sfera zadań publicznych wynikająca z Ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie, w którym działa Stowarzyszenie, obejmuje następujące zadania:

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję