Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do celów Stowarzyszenia należy: 1 . rozwijanie i popularyzowanie wiedzy oraz umiejętności psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w dziedzinie profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem, a także w dziedzinie przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu 2 . poszukiwanie nowych metod i wypracowanie modelu edukacji dla potrzeb zawodowych osób pracujących w profilaktyce, rehabilitacji i postrehabilitacji uzależnionych, terapii i pomocy psychologicznej 3 . optymalizacja procesu rehabilitacji i postrehabilitacji poprzez poszukiwanie modeli oddziaływań systemowych. Wypracowanie standardów określających kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób świadczących pomoc psychologiczną osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz innym osobom i ich rodzinom potrzebującym pomocy psychologicznej i terapii 4 . integracja środowiska profesjonalistów pracujących w dziedzinie uzależnień i innych dziedzinach pomocy psychologicznej i terapii oraz wymiana doświadczeń i organizacja współpracy 5 . wspieranie nieprofesjonalnych ruchów samopomocowych działających na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz innych osób i ich rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej i terapii 6 . ochrona i promocja zdrowia oraz prowadzenie działalności leczniczej 7 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym 8 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 9 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10 . nauka , edukacja, oświata, kultura i wychowanie 11 . porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 12 . promocja i organizacja wolontariatu 13 . działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne w wyżej wymienionej działalności 14 . działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy 15 . działania na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję