Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje następujące cele: a. upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych i zwiększenie ich reprezentacji społecznej, b. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób bi-, homoseksualnych oraz transpłciowych, c. kształtowanie pozytywnej tożsamości osób bi-, homoseksualnych oraz transpłciowych, d. zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, e. wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci, f. walka z dyskryminacją osób bi-, homoseksualnych oraz transpłcowych i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie, g. propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych, h. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, i. działalność prozdrowotna (w tym wśród specjalistów okołozdrowotnych), w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o bezpieczniejszym seksie oraz o infekcjach przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV-AIDS, j. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, k. działanie na rzecz ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz propagowanie wiedzy na ich temat, l. promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i seniorów, rozwój kształcenia zawodowego, m. organizacja pomocy psychologicznej dla osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych, n. organizacja pomocy prawnej dla osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych, o. organizacja pomocy seksuologicznej, p. aktywizacja oraz działania wspierające na rzecz bliskich i rodzin osób homo-, biseksualnych i transpłciowych, r. działalność na rzecz osób starszych, s. działalność na rzecz rodzin.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję