Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) popieranie wszelkich działań mających na celu promocję Powiatu, b\) wspieranie rozwoju edukacji, c) popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki, d) współpracę z organizacjami katolickimi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi, kulturalnymi, gospodarczymi, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: 0c17fg, Honor, Ojczyzna, e\) wspieranie rozwoju infrastruktury, f) pomoc osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym g) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, h) rozwój świadomości obywatelskiej, i\) kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych regionu, j\) podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych, k) upowszechnianie zasad chrześcijańskich w wychowaniu, oświacie, kulturze, działalności gospodarczej i życiu publicznym, l) pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, m) kształcenie, doradztwo oraz pomoc osobom i organizacjom pozarządowym działającym dla rozwoju regionu, n) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących regionu, o) działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną, p) ochronę środowiska naturalnego, 018b) działalność informacyjną i wydawniczą, r) działalność dobroczynną, s) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich t) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję